Γνωρίστε όλα τα προϊόντα μας

Ξεκινάμε κάθε νέα συνεργασία με βάση

ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ

 

Η εξοικονόμηση χρημάτων είναι δεδομένη λαμβάνοντας υπόψη την αντιστοίχιση της δυναμικότητας του καυσίμου σε σχέση με τις γνωστές πηγές ενέργειας.

 

Οι επιλογές καυσίμων που σας προτείνουμε προέρχονται από την κατεργασία της ελιάς κατά την παραγωγή ελαιολάδου.

 

Η ποιότητα των καυσίμων που σας προσφέρουμε είναι υψηλή. Το πυρηνόξυλο είναι 100% παραγώμενο από κουκούτσι ελιάς,χωρίς προσμίξεις ή συμμετοχή άλλων υλικών.

 

Οι λέβητες που σας προτείνουμε είναι δοκιμασμένοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραπάνω από 10 χρόνια. Ανάλογη είναι και η εμπειρία της εταιρίας μας