ΦΥΤΩΡΙΟ

Η εταιρία μας ακούγοντας τις ανάγκες των παραγωγών δημιούργησε ένα νέο τμήμα, το τμήμα φυτωρίου αποκλειστικά για φυτά ελιάς.
Η εμπειρία 15 ετών στην παραγωγή ελαιολάδου καθώς και η έρευνα στο τομέα της ελαιοκαλλιέργειας μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να παράγουμε και να προτείνουμε στον παραγωγό την πιο αποδοτική ποικιλία ελιάς στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η καλλιέργεια.
Διαθέτουμε συγκεκριμένες ποικιλίες ελιάς που μέσα από την εμπειρία μας είναι πιο αποδοτικές σε καρπό, λάδι αλλά και στην καλύτερη ποιοτικά χαρακτηριστικά για να έχει ο παραγωγός το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ξέρουμε την ελιά από μέσα και από έξω

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Κορωνέϊκες

Κορωνέϊκες

Μεγάρων

Μεγάρων

Ντόπιες Προδρόμου

Ντόπιες Προδρόμου

Με την αγορά λέβητα της εταιρείας μας σας δίνουμε τη δυνατότητα παράλληλης σύναψης συμβολαίου διαρκούς προμήθειας βιομάζας. Σε περιόδους μεγάλης ζήτησης, οι κάτοχοι συμβολαίου εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.