Αντιστοίχιση Δυναμικότητας Καυσίμου

Για να σας βοηθήσουμε να κάνετε την πιο συμφέρουσα και οικονομική επιλογή, συγκεντρώσαμε και σας παραθέτουμε κάποια στοιχεία σχετικά με τη θερμογόνο δύναμη του κάθε καυσίμου και την ενδεικτική του αξία. Αξίζει να σημειώσουμε πως το παράδειγμα είναι κατά προσέγγιση και αναφέρεται σε πυρηνόξυλο και Pellet από παράγωγα ελιάς και ξύλο καλής ποιότητας και σχετικά καλής υγρασίας.

Η θερμογόνος δύναμη ανά ποσότητα καύσιμης ύλης έχει ως εξής:

Καύσιμο (1 Kgr.)

Απόδοση (Kcal/h)

Πετρέλαιο

10.200

Πυρηνόξυλο

4.000

Pellet

4.500

Ξύλο

4.000 – 5.200

  • Εύκολα συνεπάγεται ότη για την απόδοση ιδίας θερμογόνου δύναμης  ( 10.200 Kcal/h ) απαιτείται:

Καύσιμο (10.200 Kcal/h)

Ποσότητα

Πετρέλαιο

1 Ltr.

Πυρηνόξυλο

2,55 Kgr.

Pellet

2,27 Kgr.

Ξύλο

2,17 Kgr.

  • Αυτό για την τσέπη μας σημαίνει ότι η αξία της ιδίας θερμογόνου δύναμης ( 10.200 Kcal/h ) μεταφράζεται ενδεικτικά για κάθε ένα καύσιμο ως εξής:

Καύσιμο (10.200 Kcal/h)

Ποσότητα

Ενδεικτικές Τιμές Μονάδος

Ενδεικτική Αξία Καυσίμου

Πετρέλαιο

1.000 Ltr.

1,5  € / 1 Ltr.

1.500 €

Πυρηνόξυλο

2.550 Kgr.

180 € / 1.000 Kgr.

459 €

Pellet

2.270 Kgr.

280 € / 1.000 Kgr.

636 €

Ξύλο

2.170 Kgr.

130 € / 1.000 Kgr.

282 €

 

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους!

Κάντε σήμερα την οικονομική επιλογή και αποκτήστε έναν λέβητα πολλαπλού καυσίμου.Εξοικονομήστε χρήμα και εξασφαλίστε την οικονομικότερη θέρμανση για εσάς και την οικογένεια σας.

 

Με την αγορά λέβητα της εταιρείας μας σας δίνουμε τη δυνατότητα παράλληλης σύναψης συμβολαίου διαρκούς προμήθειας βιομάζας. Σε περιόδους μεγάλης ζήτησης, οι κάτοχοι συμβολαίου εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.