Είδη Καυσίμου

Τα pellets ελιάς έχουν την μορφή μικρής κυλινδρικής κάψουλας μήκους περίπου 2,5 εκατοστών και διαμέτρου 6 χιλιοστών.

Παράγεται αποκλειστικά από ελαιοπυρήνα στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρίας μας.

Κουκούτσι πυρηνόξυλου χωρίς τη σκόνη και τη ψύχα. Με ειδική επεξεργασία διαχωρίζεται το κουκούτσι από τη ψύχα της ελιάς.

Το πυρηνόξυλο είναι προϊόν που προέρχεται από την κατεργασία του ελαιοπυρήνα στα πυρηνελαιουργία. Ο ελαιοπυρήνας είναι υποπροϊον που παράγεται στα ελαιοτριβεία μετά την επεξεργασία του καρπού της ελιάς.

Το πυρηνόξυλο αποτελείται :

1 Από τον πυρήνα της ελιάς

2 Από το σαρκώδες μέρος της ελιάς

3 Από τη φλούδα του καρπού της ελιάς υπό τη μορφή σκόνης.

Με την αγορά λέβητα της εταιρείας μας σας δίνουμε τη δυνατότητα παράλληλης σύναψης συμβολαίου διαρκούς προμήθειας βιομάζας. Σε περιόδους μεγάλης ζήτησης, οι κάτοχοι συμβολαίου εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.