Γιατί να μας επιλέξετε

Εμπιστευθείτε μας για τη θέρμανση της κατοικίας ή της επιχείρησης σας.Σας εξασφαλίζουμε:

 

Οικονομία

Η εξοικονόμηση χρημάτων είναι δεδομένη λαμβάνοντας υπόψη την αντιστοίχιση της δυναμικότητας του καυσίμου σε σχέση με τις γνωστές πηγές ενέργειας. Επιπλέον, ενισχύουμε την εθνική μας οικονομία καταναλώνοντας καύσιμα που παράγονται στην Ελλάδα και που μας τα προσφέρει απλόχερα η ελληνική φύση.

Οικολογία

Οι επιλογές καυσίμων που σας προτείνουμε προέρχονται από την κατεργασία της ελιάς κατά την παραγωγή ελαιολάδου.Υποστηρίζουμε έτσι την επαναχρησιμοποίηση πόρων που μας παρέχει η φύση, με τρόπο συνετό και αποδοτικό, μειώνοντας συνάμα τον όγκο των απορριμάτων. Παράλληλα μειώνουμε τις ανάγκες μας σε ορυκτά καύσιμα κατά τρόπο οικολογικό και οικονομικό.

Απόδοση 

Η ποιότητα των καυσίμων που σας προσφέρουμε είναι υψηλή. Το πυρηνόξυλο είναι 100% παραγώμενο από κουκούτσι ελιάς,χωρίς προσμίξεις ή συμμετοχή άλλων υλικών. Παρέχει έτσι μέγιστη θερμική απόδοση και μια καθαρή και οικολογική λύση σε επίπεδο θέρμανσης. Οι λέβητες που σας προτείνουμε κατασκευάζονται για χρήση με καύσιμο βιομάζας ώστε να μεγιστοποιούν επιπρόσθετα την απόδοση του.

Αξιοπιστία

Οι λέβητες που σας προτείνουμε είναι δοκιμασμένοι σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραπάνω από 10 χρόνια. Ανάλογη είναι και η εμπειρία της εταιρίας μας στη χρήση της βιομάζας ως καυσίμου.Δεν απαιτούν ετήσια συντήρηση παρά μόνο περιοδικό καθαρισμό της παραγόμενης τέφρας ανάλογα με τη λειτουργία τους. Παρέχονται με διετή εγγύηση και εξασφάλιση παροχής καυσίμου.

Με την αγορά λέβητα της εταιρείας μας σας δίνουμε τη δυνατότητα παράλληλης σύναψης συμβολαίου διαρκούς προμήθειας βιομάζας. Σε περιόδους μεγάλης ζήτησης, οι κάτοχοι συμβολαίου εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.